Mechanizmy zaimplementowane w systemie iERP

Słowniki – podstawowym elementem systemu iERP jest słownik. Słownik to tabela spełniająca specyficzne warunki oraz kilkadziesiąt auto generowanych obiektów bazodanowych służących do obsługi tej tabeli. Ze słownikiem powiązane jest też kilkaset auto generowanych wpisów konfiguracyjnych definiujących sposób wizualizacji danych w aplikacji.

Procesy – proces to lista procedur i pod procesów uruchamianych w przypadku wystąpienia zdarzenia, bądź bezpośrednio z poziomu TSQL-a. Do każdego słownika automatycznie generowanych jest kilkanaście procesów. Wszystkie modyfikacje danych w systemie iERP można dokonywać wyłącznie za pomocą procesów.

Menu aplikacyjne – słownik definiujący drzewa menu dla poszczególnych typów aplikacji.

Splitery – podstawowe elementy interfejsu graficznego grupujące wiele słowników w jednolitą spójną całość. Dla przykładu podstawowy spliter dokumentów grupuje 14 słowników.

Synchronizacja – zaawansowany mechanizm wymiany danych pomiędzy różnego typu bazami. Synchronizacja umożliwia tworzenie baz współpracujących nawet z kilkuset bazami i zarządzania poszczególnymi bazami z jednej centralnej bazy.

Raporty – mechanizm definiowalnych raportów – obsługiwane są raporty w Crystal Raport oraz raporty tekstowe,

Utilsy – kilkaset procedur umożliwiających szybką pracę z aplikacją z poziomu TSQL – kopiowanie spliterów I słowników, skryptowanie obiektów, przygotowywanie ramek …

Instalator – definiowalna aplikacja, umożliwiająca pobieranie plików wykonywalnych, raportów, dll-ek oraz wersji oprogramowania wg badanych przez konsultanta reguł

Replikacja – aplikacja jest rozpropagowywana z bazy standardu, do baz wdrożeniowych poprzez ramki. Replikacja to mechanizm wersjonowania i uruchamiania poszczególnych zmian w poszczególnych bazach wdrożonych u klientów.