Spółka iERP sp. z o.o. zrealizowała projekt  „Stworzenie innowacyjnego systemu iERP 2.0 oraz usług iERP 365 PL i iERP 365 UA”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wartość projektu: 935 000 zł netto

Wartość dofinansowania: 317 900 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu